Naši sponzori

Už takmer 70 rokov zabezpečujeme kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú našu MŠ.

Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom našej materskej školy.

Pričom ako sponzorov vnímame všetkých rodičov a priateľov školy, ktorí darovali finančný či vecný dar, prípadne sa zapojili do prác či brigád.

Občianské združenie - Rodičovské združenie pri materskej škole ďakuje všetkým darcom, ktorí prejavili nielen ochotu, ale aj skutočne darovali 2% alebo 3% zo svojích daní nášmu združeniu. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život Vaších detí a aj vďaka Vašej podpore môžeme skvalitňovať prostedie v MŠ.

V roku 2020 sme vďaka Vaším príspevkom  (945,71 €) mohli zakúpiť pružinové hojdačky na podporu telesnej výchovy a urobiť zmyslový chodník na našom školskom dvore. Srdečne Ďakujeme.

 

Sponzori v roku 2021:

firma INT - EX EU - 200,00 € - darovacia zmluva tu

firma Tofako - 300,00 € - darovacia zmluva tu

firma Farby Kušnír - farby interiérové a exteriérové  - darovacia zmluva tu

firma CHEMOLAK - dar - farba na omaľovanie školského oplotenia

 

Sponzori v roku 2022:

firma Dental One s.r.o. - 500,00 € - darovacia zmluva tu

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

RÚVZ prerušuje prevádzku materskej školy

od 30.11.2021 do 10.12.2021

z dôvodu pozitivity, hlavne nepedagogických zamestnancov.

Na základe týchto skutočností nie sme schopní zabezpečiť prevádzku materskej školy.

 

Ďakujem za pochopenie.

 

 

OZNAM

OZNAM

Oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ Košice je materská škola v termíne

25.11.2021 - 29.11.2021

z dôvodu vysokej chorobnosti

 

z a t v o r e n á !!

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

Oznam o prerušení prevádzky

Oznam o prerušení prevádzky

Materská škola je v termíne

od 23.10.2021 do 02.11.2021 z dôvodu stavebných prác na odstraňovaní havárie

 Z A T V O R E N Á!!

 

Ďakujem za pochopenie.

Zmena č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022

Zmena č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022

Termín zápisu:

 OD 01.05.2021 DO 16.05.2021

 

V prílohe nižšie predkladám zmenu č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022. Podmienky prijatia a tlačivo (môže byť aj iný formát) ostávajú v platnosti.

Zápis na rok 2021/2022

Oznam - spádové ulice

Príloha k zápisu.pdf - zmena č. 1

 

Papierová prihláška:

Žiadosť o prijatie.pdf

 

Elektronická prihláška:

UPOZORNENIE: Elektronická prihláška bude sprístupnená 01.05.2021 - t.j. začiatok termínu na zápis. Do elektronickej prihlášky sa dá vložiť scan - na oscanovanie potvrdenia od lekára. V papierovej prihláške sú predvyplnené údaje pre lekára, môžete si vytlačiť druhú stranu papierovej prihlášky a vypísanú a potvrdenú lekárom oscanovať do elektronickej prihlášky, prípadne poslať poštou alebo vhodiť do schránky materskej školy ako prílohu k elektronickej prihláške; alebo Vám lekárka vypíše potvrdenie podľa svojich podmienok.  Ďakujem za porozumenie.

https://park.edupage.org/register/

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

Vážení rodičia,

 

uvádzame linky, kde sú uvedené všetky aktuálne opatrenia.

BUĎME ZODPOVEDNÍ.

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

 

Opatrenie MŠVVaŠ

Opatrenie MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

na základe opatrení MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 uviedol minister školstva, že škola a predškolské zariadenia ostávajú naďalej

zatvorené až do odvolania. 

Dana Harvanová, riaditeľka školy

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie