Naši sponzori

Už takmer 70 rokov zabezpečujeme kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú našu MŠ.

Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom našej materskej školy.

Pričom ako sponzorov vnímame všetkých rodičov a priateľov školy, ktorí darovali finančný či vecný dar, prípadne sa zapojili do prác či brigád.

Občianské združenie - Rodičovské združenie pri materskej škole ďakuje všetkým darcom, ktorí prejavili nielen ochotu, ale aj skutočne darovali 2% alebo 3% zo svojích daní nášmu združeniu. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život Vaších detí a aj vďaka Vašej podpore môžeme skvalitňovať prostedie v MŠ.

V roku 2020 sme vďaka Vaším príspevkom  (945,71 €) mohli zakúpiť pružinové hojdačky na podporu telesnej výchovy a urobiť zmyslový chodník na našom školskom dvore. Srdečne Ďakujeme.

 

Sponzori v roku 2021:

firma INT - EX EU - 200,00 € - darovacia zmluva tu

firma Tofako - 300,00 € - darovacia zmluva tu

firma Farby Kušnír - farby interiérové a exteriérové  - darovacia zmluva tu

firma CHEMOLAK - dar - farba na omaľovanie školského oplotenia

 

Sponzori v roku 2022:

firma Dental One s.r.o. - 500,00 € - darovacia zmluva tu

Najnovšie novinky

ZMENA

ZMENA

Vážení návštevníci stránky,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 15.01.2022 budú všetky informácie zverejňované na novej webstránke

 

park.edupage.sk