Venujte nám 2% z Vaších daní

Vyhlásenie 2021 - tlačivo

Vážení rodičia a priatelia školy!

Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% Vami zaplatenej dane. Pokiaľ sa rozhodnete darovať ich nám, umožnite nám zakúpiť nové učebné pomôcky, resp. inováciu interiéru a exteriéru MŠ pre Vaše deti. Stačí, ak dáte svojej mzdovej účtovníčke potvrdiť „Potvrdenie o zaplatení dane...“ a vypíšete „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ /týka sa fyzických osôb, za ktorých daňové priznanie robí zamestnávateľ/. Po vyplnení stačí, ak tlačivá donesiete do materskej školy a odovzdáte ich na ekonomickom oddelení. My už všetko ostatné vybavíme na Daňovom úrade. Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia Materskej školy vedeného vo VUB banke. U právnických a fyzických osôb, ktorí si podávajú priznanie sami je vyhlásenie o poukázaní 2% z dane súčasťou daňových priznaní.

Tlačivá je potrebné odovzdať najneskôr do 25. apríla 2021.

Veríme, že sa rozhodnete vypomôcť nám týmto spôsobom za čo vopred ďakujeme.

ĎAKUJEME