COVID 19 a usmernenia pre materské školy

Vážení rodičia,

 

uvádzame linky, kde sú uvedené všetky aktuálne opatrenia.

BUĎME ZODPOVEDNÍ.

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

 

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

   - posledná aktualizácia 23.10.2020

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

  - opatrenie UVZ SR platné od 15.10.2020

https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf

  - nové usmernenie MŠVVaŠ SR

Nové usmernenie MČ

  - nové usmernenie starostu MČ KE - Staré Mesto